Betingelser

 • Bestilling

  • Personen som bestiller må være over 18 år. 
  • Personen som bestiller har det fulle økonomiske ansvaret for at fakturaen betales innen forfallsdato.
  • Dersom mottaker avbestiller etter at varene er sendt fra lager, eller av andre årsaker ikke tar imot varene. Må mottaker selv dekke fraktkostnaden samt et adm.gebyr på kr 598,-
 • Levering

  • Leveringstiden er 2-7 virkedager fra dere bestiller eller etter avtale.
  • Mottaker blir kontaktet om estimert leveringsdato av B.H. Ramberg AS per telefon og får løpende status på leveringen av de
  • Mottaker må være tilgjengelig på telefon og fleksibel til å møte på oppgitt leveringssted
  • Det må være mulig for lastebil å kunne kjøre helt inn til leveringsadressen
  • Levering skjer på dagtid mellom kl. 08:00-16:00
 • Betaling

  • Alle priser er oppgitt inkl. mva
  • Betalingsfristen er på 21 dager fra varene er levert
  • Faktura tilsendes per e-post samme dag som varene blir levert
  • Husk å merk betalingen med fakturanr. og kundenr. 
  • Dersom noen bestiller og ikke betaler fakturaen til forfall vil saken bli sendt videre til Conecto AS for inkasso.

 • Retur

  • Returnering av varer skal meldes skriftlig til kontakt@fellesinnsatsen.no innen 14 dager etter varene er mottatt. Mottaker må selv bekoste og organisere frakten. Fellesinnsatsen kan likevel kostnadsfritt være behjelpelig med å organisere frakten for mottaker på forespørsel
 • Minstebestilling

        Veiledende minimumskrav for din landsdel

                                 Telys       Toalettpapir

  Innlandet              1 PLL            2 PLL

  Østlandet              1 PLL            2 PLL

  Sørlandet              1 PLL            2 PLL

  Vestlandet             2 PLL            3 PLL

  Midt-Norge           2 PLL            3 PLL

  Nord-Norge          3 PLL            4 PLL

  Deres postnummer vil gi det eksakte minimumskravet og er som oftes lavere enn det som er veiledende. Ta kontakt for konkret minimumskrav.