Om oss

Fellesinnsatsen AS ble stiftet høsten 2015 og har kontorer i Drammen.

På kort tid er vi blitt en ledende leverandør av telys til dugnadsmarkedet.

Våre kjerneprodukter er telys sammen med toalettpapir.

To forbruksvarer vi i Norge bruker betydelig mengder av gjennom året. 

Miljø

Fellesinnsatsen tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Fra valg av produsenter for våre produkter

til hva som skjer når produktet er ferdig brukt opp.

Som medlem av Grønt Punkt Norge deltar vi aktivt i

næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning

av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene 


Plastretur AS, Norsk Returkartong AS,

Norsk Resy AS, Norsk GlassGjenvinning AS,

og Norsk MetallGjenvinning AS.

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Grønt Punkts medlemmer betaler sitt bidrag til at emballasjen de sender ut på det norske markedet blir samlet inn og gjenvunnet når den er tom. Gjennom EUs emballasjedirektiv plikter bedrifter som sender varer med emballasje ut i det norske markedet å ta miljøansvar når den er tom. Grønt Punkt Norges regler for medlemskap sikrer at bidraget bare betales én gang. Bare produsenter som har tatt dette miljøansvaret kan merke emballasjen med Grønt Punkt®-symbolet. Selskapet Grønt Punkt har hovedlisens i Norge.” – Grønt Punkt Norge